X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

COVID info

 

 

 

 

Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii choroby COVID-19, ponowny wzrost liczby osób zakażonych oraz konieczność zachowania nadzwyczajnej staranności w zakresie ochrony zdrowia pracowników i zapewnienia ciągłości działalności RG „Bogdanka” Sp. z o.o. informujemy o podjęciu dodatkowych działań zmierzających do wykluczenia
lub ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez wirus SARS – CoV-2
wśród naszych pracowników.

Utrzymujemy obowiązek wypełnienia przez pracownika po powrocie z absencji
(np. zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy, itd.), trwającej powyżej 7 dni kalendarzowych, stosownego oświadczenia. Każdy pracownik jest zobligowany do wypełnienia: Oświadczenie nr 2. Dokument jest do pobrania pod biurem planistek (pokój nr 15) w Bogdance, pod sztygarówką oddziału RG-3 oraz na stronie internetowej http://www.rgbogdanka.plw zakładce Strefa Pracownika. Wypełnione oświadczenie należy przesłać na adres e-mail: planistka@rgbogdanka.plw ostatnim dniu absencji przypadającym na dzień roboczy.

Pracodawca może nie dopuścić do pracy pracownika do chwili potwierdzenia przez niego,
że stan jego zdrowia nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia członków załogi kopalni
LW Bogdanka (np. poprzez poddanie się testom na obecność wirusa SARS-CoV-2).

Ostateczną decyzję o powrocie do pracy podejmuje Zespół Obsługi Zgłoszeń COVID-19, działający przy LW „Bogdanka” S.A.

 

Każdy Pracownik ma obowiązek poinformowania Pracodawcy o przypadku:

 • wystąpienia u niego objawów typowych dla choroby COVID-19 (temperatura ciała powyżej 38˚C, kaszel, duszności, utrata węchu lub smaku),
 • powzięcia informacji o pozytywnym wyniku testu potwierdzającego zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
 • bezpośredniego kontaktu z osobami u których występuje prawdopodobieństwo stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
 • kontaktu z osobami, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
 • objęcia pracownika kwarantanną, izolacją, izolacja w warunkach domowych.

Informację taką należy przekazać niezwłocznie - telefonicznie (81 462 50 85, 667 929 784 ewentualnie 81 462 50 93) lub mailowo na adres: covid@rgbogdanka.pl


Zatajenia informacji lub poświadczenie nieprawdy  może skutkować wypowiedzeniem umów handlowych zawartych pomiędzy Pracodawcą a kontrahentami. Działanie na szkodę Pracodawcy stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i daje przesłanki
do rozwiązania Umowy o pracę zgodnie z art. 52 KP.


Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną lub z osobami, u których występuję prawdopodobieństwo stwierdzenia zakażenia:

 

Jeśli jesteś po bliskim kontakcie z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 (osoba ta uzyskała potwierdzony, pozytywny wynik testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2), zgłoś ten fakt inspekcji sanitarnej. Skorzystaj z formularza online: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne

Natychmiast zgłoś taką sytuację pracodawcy !

 

 

Jeżeli wystąpiły u Ciebie typowe objawy choroby:

 

Jeśli twoje objawy są typowe dla zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, skontaktuj się
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem teleporady. Lekarz po przeprowadzeniu oceny stanu zdrowia zdecyduje, czy skierować Cię na test na koronawirusa.

Jeśli lekarz wybrany przez Ciebie jako lekarz pierwszego kontaktu akurat nie dyżuruje, twoja przychodnia skieruje Cię do lekarza dyżurnego, który go w tym momencie zastępuje i ma prawo wystawić zlecenie na wykonanie testu. 

Zlecenie wykonania testu na koronawirusa może wystawić Ci lekarz dyżurujący w ramach nocnej lub świątecznej opieki zdrowotnej. Jeśli czujesz się bardzo źle, zadzwoń na numer 112 – koniecznie powiedz, że prawdopodobnie masz COVID-19.

Natychmiast zgłoś taką sytuację pracodawcy !

Szczegółowe informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

PRACOWNICY ODDZIAŁÓW RGL RÓWNIEŻ ZOBOWIĄZANI SĄ DO NIEZWŁOCZNEGO INFORMOWANIA PRACODAWCY W KAŻDEJ Z WYMIENIONYCH SYTUACJI. NIE JEST WYSTARCZAJĄCE POINFORMOWANIE KIEROWNIKA LUB SZTYGARA NA ODPOWIEDNIM ODDZIALE !

 

W zakładzie górniczym LW „Bogdanka” S.A. wprowadzono szereg zasad mających minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Wprowadzono ruch jednokierunkowy, zorganizowano punkty dezynfekcji rąk oraz punkty wydawania masek chirurgicznych, a także pomiar temperatury wszystkich pracowników wchodzących na teren zakładu. Na poczekalniach wyznaczono linie, za pomocą których pracownicy mogą zachować odpowiedni dystans. Każdy pracownik zjeżdżający „na dół” i wyjeżdżający na powierzchnię musi używać masek chirurgicznych, rękawic oraz gogli/okularów ochronnych.
 

Każda osoba przebywająca w pracy na terenie kopalni, u której wystąpią objawy choroby COVID-19 ma obowiązek powiadomić o tym fakcie swojego przełożonego ! Taki sam obowiązek spoczywa na każdym pracowniku, który zauważy objawy chorobowe u innego pracownika!

Każdy pracownik przebywający w domu, u którego wystąpią objawy choroby
COVID-19 powinien niezwłocznie:

 • powstrzymać się od przyjścia do pracy i zawiadomić swojego przełożonego,
 • skontaktować się z lekarzem POZ oraz bezwzględnie stosować się do jego zaleceń,
 • poinformować pracodawcę o otrzymanych zaleceniach,
 • w przypadku decyzji o skierowaniu na badanie, objęciu kwarantanną, izolacją lub izolacją domową przekazać listę osób, z którymi miał bezpośredni kontakt w pracy podając ich imiona i nazwiska.

W przypadku powzięcia informacji o pozytywnym wyniku badania potwierdzającego zakażenie pracownik powinien:

·      powiadomić o tym fakcie przełożonego,

·      przekazać listę osób,  z którymi miał bezpośredni kontakt w pracy, jeżeli taka lista nie była wcześniej sporządzona.

Każdy pracownik, który został skierowany na kwarantannę, izolację, izolację
w warunkach domowych lub miał bezpośredni kontakt z osobą skierowaną na test
na obecność wirusa SARS-CoV-2 (nawet jeśli nie ma objawów chorobowych), powinien niezwłocznie:

 • powstrzymać się od przyjścia do pracy i zawiadomić swojego przełożonego,
 • informować pracodawcę o zmianie sytuacji związanej z potencjalnym zagrożeniem,
 • przekazać listę osób, z którymi miał bezpośredni kontakt w pracy podając ich imiona
  i nazwiska.

W przypadku stwierdzenia podwyższonej do 38°C temperatury ciała pracownik nie zostanie wpuszczony na teren zakładu pracy. Ponadto, ma obowiązek wypełniania poleceń pracowników Służby Ochrony oraz powinien niezwłocznie:

 • skontaktować się z lekarzem POZ,
 • bezwzględnie stosować się do poleceń otrzymanych od lekarza i poinformować
  o tych zaleceniach bezpośredniego przełożonego,
 • w przypadku decyzji o skierowaniu na badanie w kierunku diagnozy COVID-19 przekazać listę osób, z którymi miał bezpośredni kontakt w pracy podając ich imiona
  i nazwiska.

 

Osobom zakażonym, objętym kwarantanną/izolacją/izolacją w warunkach domowych, zagrożonym zakażeniem zakładana jest blokada wejścia na teren zakładu. Włączenie i wyłączenie blokady następuje na podstawie zlecenia osoby dyżurującej pod numerami telefonów, a przekazanego do Zespołu Obsługi Zgłoszeń COVID-19, działającego przy LW „Bogdanka” S.A.
 

Blokada może zostać nałożona na pracownika na podstawie informacji uzyskanych od właściwych stacji sanitarno-epidemiologicznych, a także z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Bez względu na to, każdy pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania pracodawcy o kontakcie z osoba zakażoną, o pojawieniu się objawów typowych dla choroby COVID-19, o skierowaniu na badania w kierunku diagnozy COVID-19, o objęciu kwarantanną, izolacją, izolacją w warunkach domowych lub hospitalizacją. Niedopuszczalna jest bierność pracownika w zakresie informowania pracodawcy z powodu oczekiwania na wynik testu lub oczekiwania na przekazanie pracodawcy informacji przez inne instytucje!KANDYDACI DO PRACY


REJESTRACJA